Werk met Leiderschap
Dit is een verdiepend programma van 10 sessies. De sessies duren 1,5 tot 3 uur afhankelijk van het gekozen traject.
Een gezond werkklimaat functioneert alleen als iedereen dezelfde waarden naleeft. Je werkt immers altijd samen met anderen. De basis van een goede samenwerking zit in de manier waarop we met elkaar omgaan. Als mensen verschillende waarden nastreven ontstaan er conflicten. Werk met Leiderschap helpt je gewenst gedrag te ontwikkelen richting jezelf en de mensen waarmee je samenwerkt. Wat je jezelf geeft kun je ook een ander geven.

We werken in dit programma met de eerste en tweede stap van het achtvoudige pad van Patanjali; de Yamas en Niyamas. Dit is een methode van introspectie en zelfbeheersing. Met Yamas en Niyamas beheers je je emoties en blijf je in harmonie met je omgeving. Je bestudeert je gewoontes en vooroordelen. Je komt er achter wat je wilt nalaten en ontdekt wat je juist wilt uitdragen. Zo verzamel je jouw persoonlijke ingrediënten voor een vruchtbare leiderschapsstijl die bij jou en je omgeving past.